МОЖЕ ЛИ МОДНАТА ИНДУСТРИЯ ДА СТАНЕ УСТОЙЧИВА?

Бъдещето на модата е светло и отговорно – ако направим промяната заедно!

За да допринесем по-добре за опазването на околната среда, ние започнахме да предлагаме на всички клиенти постепенно да използват рециклирани материали, за да заменят съществуващите от 2015 г. Чрез нашите съгласувани усилия с доставчиците, повече от 99% от разновидностите на тъканите са решили техническите проблеми на тъкане с рециклирани материали и контролът на разходите е доближил или достигнал очакваната цел на клиента.

В допълнение, ние също активно изучаваме рециклирани опаковъчни материали, надявайки се да постигнем 100% степен на рециклиране на нашите продукти в близко бъдеще.